Förberedelse för grunden

Nu har de börjat schakta av och gräva på tomten. Träd och buskar som vi vill ha bort tar de ner.

Hjältevadshus använder sig av isolergrund.

tomt2
Dag 1
tomt 1
Dag 1

 

 

tomt3
Dag 2
tomt 4
Dag 2